Nerad píchám do vosího hnízda bývalé české demokracie. Ale jsem bývalý včelař, což vysvětluje mnohé. Vraťme se k manifestaci proti B+B. Předešlé články psaly o tom, jak si naše stará a poměrně dosti hloupá generace nechala ukrást demokracii a celý stát k tomu (Anglická mávátka a inventura demokracie). Za bývalé disidenty a politické vězně se tímto mladé generaci omlouvám, že jsme byli tak politicky nerozumní. Ale byli jsme mladí a hloupí, takže nás prosím, vy mladí, omluvte. Ale teď k věci, což jsou české mýty okolo pádu komunismu. Za sebe budu vždy hájit tezi, že jsme v disentu chtěli změnu režimu a že jsme tohoto cíle dosáhli. A kdo podepsal v roce 1988 manifest Hnutí za občanskou svobodu, ten veřejně žádal zrušení vedoucí úlohy KSČ. Takové revoluční politické novoty neměla v náplni Charta 77, čímž se tato skupina odtrhla od bývalých komunistů z Obrody, kteří věřili po Gorbačovově perestrojce na změny uvnitř KSČ a usilovali o dialog s progresívním křídlem v partaji. Rok na to bylo rozhodnuto skrze agenta Zifčáka a disidenta Uhla, který to nechal odvysílat na Západě, že budeme slavit 17. listopad jako státní svátek. Pokud si kliknete na heslo "17. listopad", tak dostanete sérii stále pesimističtějších článků k tomuto výročí.

Většina lidi si šla zacinkat klíči, menšina ještě něco udělala v práci, velice málo z nich šlo aktivně pomáhat do voleb OF a ještě méně lidí dělalo aktivní občanskou politiku po roce 1990. To už byla Klausova doba, každý stříhal privatizační kupóny a těšil se na mercedes před domem. No a pak přišla ta současná Letná, kde bojuje v pouliční proxy-war (válce v zastoupení) jeden miliardář nelegálně zvolený proti druhému miliardáři, který legálně zvolen byl. A všichni hecovači v zákulisí se bojí, že Benešová (která na to podle mne nemá) začne aplikovat usnesení Sněmovny k privatizačním zlodějnám. Tak si připomeňme usnesení 30. schůze, 836. hlasování, 6. června 2019.

1) Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje, že v letech 1992 až 2005 došlo při privatizaci majetku státu k velké řadě excesů, chyb i zločinů, které způsobily České republice a jejím občanům škody na majetku v řádech stovek miliard korun a které vlády České republiky dosud nedořešily a jejich následky neodstranily.

2) Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky zpracovat a navrhnout účinnou změnu trestněprávních předpisů tak, aby bylo možné takové zločiny způsobené při privatizaci dále stíhat a potrestat, aby nedošlo k jejich promlčení, včetně posouzení, zda nedošlo v určitém období k situaci, kdy promlčecí doba ani nemohla běžet.


Takže lidé měli na Letné žádat nikoliv odchod Benešové, ale měli jí vyjádřit masovou podporu k tomu, aby ty privatizační zloděje, které Klaus nechal amnestovat, zase zavřela a přidala k nim ten zbytek. A ejhle, lidé chtějí, aby justice (bez ministryně, že ano) zavřela Babiše. To je sice ušlechtilé, ale situaci to neřeší, protože tento legálně jmenovaný premiér má za úkol vyšetřovat zlodějny jak Bakaly, tak i ty své. A nyní jsme konečně doma, proč mají být lidé na Letné. Je třeba udělat revizi české demokracie, jak jsem psal ve výše citovaném článku. Copak si pomůžeme, když skrze placený cirkus na Letné jeden miliardář vystřídá druhého a mezitím budou promlčeny jejich zlodějny? Lidi neblázněte a mějte trochu rozumu. Protože máme demokracii, tak můžeme jít na Letnou a tam žádat, aby tandem B+B striktně a do posledního písmene naplnil usnesení Sněmovny. Od toho tam Babiš a Benešová legálně a demokraticky jsou, aby makali a abychom je skrze demonstrace kontrolovali. A kdo dělá jiný cirkus pro jinou partu privatizačních zlodějů a mafiánů, tak je v nejlepším případě hlupák a v horším případě demagog a placený lhář.

Nyní je vidět zmatení lidu, který je zmatený už od 17. listopadu 1989. Tehdy jsme vyhráli proto, že jsme měli vůdce z disentu, kteří dvacet let pracovali proti režimu. Pak jsme cinkali klíči a po zrušení OF a po odvolení OH do nebytí jsme dostali tatíčka Klause, který je podle Tibeťana Kalouska agentem KGB, a jeho privatizační partu. Tehdy prohrála jiná ekonomická parta české vlády, ale to už dnes málokdo ví (Vyznání národohospodáře). A také prohrál poslední zbytek OF, viz rozhovor s panem Mrázkem, který už není mezi námi (O ekonomii rozumné, politické a zpolitizované). Dvacet let nám vládnou mafiáni, kteří celkem vytrvale lžou a kradou a my je pořád volíme, protože se bez nich tak nějak nemůžeme obejít. To je naprostá infantilita a tak se reálná demokratická politika nedá dělat. A navíc o všechno přijdeme.

Takže se vraťme na začátek, což je Letná 1989. Bývalé klíče a dnešní mávátka jsou hezká věc, ale žádnou opravdovou změnu nepřinesou. Demokracie potřebuje demokraty, a ne populisty. A zmanipulované demonstrace plné emocí o ničem, ty jsou k ničemu. Disent udělal listopad a pilný agent Žifčák profesionálně padl na ulici proto, že StB cíleně a celá léta prováděla infiltraci a provokace proti disidentské opozici. Tenkrát se jim to na Národní třídě moc nepovedlo, chybička se vloudí. A my jsme šli druhý den demonstrovat s tím, že změna režimu je nevyhnutelná. Takže se vraťme na začátek a přemýšlejme nikoliv o pouliční politické zábavě pro masy, ale o opravdové demokratické politice. Až budeme mít zformulované politické cíle, tak hledejme lidi, kteří nezradili a kteří na to mají, aby byli novými politickými vůdci jako v roce 1989. Až je budeme mít, začněme zase práci na novém typu politiky, aby nám někdo ty demokratické výdobytky neukradl a nevytuneloval. A to je normální postup, proč jít na ulici.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!