Dne 10. 1. 2013 večer natočili mladí lidé odpověď k populárnímu videu na YouTube diktujícímu voličům, koho volit. Vyjádřili, že je nesmyslné řídit se průzkumy a zbytečně taktizovat, a že by lidí měli volit toho, koho sami opravdu chtějí.

Na YouTube bylo 8. ledna 2013 zveřejněno video Jak odstranit Zemana s Fischerem, které již vidělo čtvrt milionu lidí.


Do stále vyhrocující se situace kolem volby Prezidenta přináší nyní další tlak a informace, které pokládáme za nesprávné, nepravdivé, a především manipulativní. Abychom takto zkreslené informace dementovali, ale především abychom lidem nabídli také jiný úhel pohledu, natočili jsme dnes v noci u sebe v bytě videoodpověď: Jak správně zvolit Prezidenta/Prezidentku ČR.


''„Tímto videem chceme lidi seznámit s pravým demokratickým postojem k volbám – volit toho kandidáta, kterého skutečně chceme, pokud tam takový je. Máme za to, že volba toho, koho sami považujeme za vhodného kandidáta, by měla být oproštěna od všelijakých taktik a zahlcení
domněnkami – zvláště ve volbě přímé a dvoukolové,“'' vysvětlují autoři videa. Průzkumy zjišťující šance kandidátů na výhru vycházejí často velmi odlišně a stále se proměňují. Z tolika protichůdných
informací nelze nikoho označit za „nejsilnějšího kandidáta“, ani říci, že hlasováním pro jiného svůj hlas „házíme do koše“.

Tímto videem sice reagujeme na aktuální politickou otázku, nicméně z našeho úhlu pohledu dalece přesahuje pouze oblast politiky. Rozmach tohoto fenoménu, kdy lidé jsou podporováni v tom, aby k sobě byli neupřímní, zachovávali vůči sobě různé strategické postoje a jednali spolu v určitých taktikách, je nejen velmi aktuální, ale také velmi vážný a tíživý.

„Chceme žít ve společnosti, kde jsou k sobě lidé upřímní, přijímají zodpovědnost za svá rozhodnutí a volí takové kroky do budoucna, které považují za nejlepší možné – nikoli ve společnosti, kde se proklamuje strategie „volit menší zlo“ jako něco optimálního,“ dodávají tvůrci.

Obracíme se na Vás s úctou k řemeslu, kterému se věnujete, s odkazem k jeho nejzákladnějším myšlenkám – právu občana na objektivní a co nejpravdivější informace – a možnosti nahlédnout na problémy z více perspektiv.

Velice Vám děkujeme za Váš zájem a budeme velmi rádi, pokud nám pomůžete nabídnout lidem objektivnější pohled na demokratickou volbu – pohled, který v současném mediálním šrumu a politických kampaní je spíše výjimkou než pravidlem.

S upřímným pozdravem

Otakar Blaha, Martin crysman Zahradník, Aneta Lauterbachová a Luboš Zbraněk

kontakt: Martin Zahradník – crysman v(e) seznam.cz, 608 814 878