Předešlý díl Dukovany aneb Návrat do doby kamenné ukázal, že je něco shnilého ve státě českém. Chystá se obrovská a vcelku nesmyslná investice, která představuje další formu nepřímé daně pro 99 % občanů. Otázka zní, komu tato investice má doopravdy sloužit. Pokud se podíváme na základní materiály vlády, tak klíčový dokument je Státní energetické koncepce ČR aktualizovaná v roce 2015 a zpráva o plnění této koncepce z roku 2019. Z oficiální koncepce roku 2014 mne fascinuje str. 30 a graf č. 2, který máte tady:Srovnejte si tento graf s prvním dílem, kde jsou náklady na výrobu energie podle různých paliv dané na mezinárodní úrovni. A pro jistotu ho zdvojnásobte reálnou cenou právě stavěných JE. A pak se podívejte, kde je graf JE na mezinárodně uznaných nákladech a kde na této vládní jaderné propagandě. Buď má pravdu minulý článek o skutečných nákladech jaderné energie a zejména její skoková přirážka v EU, nebo tento reklamní leták.

Jaderná lobby to umí a zvedání telefonů od "přátel" je v případě kolonií běžným jevem. Stačilo se podívat na hemžení na české ambasádě USA, když se mělo rozkrást české zdravotnictví. To se úplně nepodařilo, proto na tom nejsme v případě koronavirové epidemie stejně jako USA. Aféra Bidenova kluka, který šel privatizovat dobytou Ukrajinu a tam bral úplatky, se stala předmětem prezidentského volebního boje v USA i s nahranými telefonáty od agenta Porošenka. Americkou správu ovládaných kolonií dnes sledujeme v přímém přenosu a přímo z USA. Proto nelze brát vážně český nukleární vládní folklór, kde lobbistické skupiny cpou na hlavičkovaný papír zbožná přání pro jádrem okouzlené duše.

Zajímejme se o to, kdo tady manipuluje fakta a v čí prospěch. Jako kouzelným proutkem najednou všichni tvrdí, že Dukovany je třeba dostavět. A podle zmanipulovaných čísel vlády je jasné, že tato dostavba je vedena nereálnými ukazateli. Korporátní média a jejich přicmrndávači jako jeden muž manipulují veřejnost jedním směrem. To sice zdejší prestituti dělají vždy, když je třeba, ale nyní je to změna proti předešlým vládám. I zcela prodejné a zkorumpované vlády ODS a ČSSD toto šílenství odmítly stavět v minulých kapitalistických pětiletkách. Babišova vláda zpolitizovaného Agrofertu je v některých směrech nezávislá, a dokonce vládne v mnoha ohledech lépe, než předešlí loupežníci. A najednou se chová v jedné, a to zcela klíčové věci, jako pominutá. Tak proč? Je jasné, že tlak musí jít z několika stran, tj. od zahraničních kolonizátorů i od místních ekonomických warlords, kteří tento stát vykrádají už od Klause a spol.

Česko, jaderná popelnice Německa

Německo bude postupně zavírat posledních 6 jaderných elektráren, které budou nahrazeny alternativními zdroji. Jde o strategické rozhodnutí pro další dvě generace, z něhož již není návrat zpět. Tabulka ukazuje harmonogram zavírání jednotlivých JE.Z grafu je jasné, že v Česku bude opravdu nukleární horko v letech 2030-50, kdy SRN provede hlavní nápor na přechod k jiným zdrojům. V této době se čeká zahájení provozu pátého bloku JE Dukovany. Na doraz pojedou v posledním desetiletí už přesluhující ruské bloky Temelína a Dukovan 1-4 s dvojnásobně prodlouženou kapitalistickou životností, tj. ze 30 na 60 let. Jedinečnou ruskou technologii spravuje americký Westinghouse. Bezpečnostně je jistě vše v počátku, i se zkroucenými tyčemi amerických palivových článků ve VVER reaktorech Temelína. Německu už teď chybí stabilní zdroje a musí obnovovat uhelné elektrárny. Pro fungování průmyslu je třeba buď stabilizovat výrobu elektřiny doma, nebo ji importovat. To první je drahé a problematické, to druhé nestojí prakticky nic navíc, než holou cenu elektřiny. Přenosové sítě si Němci zaplatí skrze EU a zbytek sítí na zajištění odvozu elektriky do říše průmyslu dodáme my sami.

Česko bude sloužit jako jaderná popelnice pro Německo. K montovnám zamořujícím krajinu ještě přibude jaderný odpad. Němci si odvezou čistou a nejdražší energii pro vyrovnání průmyslových špiček. Nám tím zvednou ceny energie, protože na burze bude vyšší cena. Všechny astronomické náklady na likvidaci JE zůstanou na krku dvěma dalším generacím v české kolonii. Podívejte se na budované rozvody do roku 2026 a hned je jasné, kam má směřovat vyrobený proud.Na Slovensko nejde ani jeden zdvojený 400 KV rozvod, zato do Německa jsou dva zdvojené a další jde do Rakouska. Zdvojení páteřních sítí ukazuje hlavní tok silové elektřiny. Další zdvojení je na Polsko, které bude zásobovat Německo přes nás. Snaha je jasná: Energetický most na Východ a na Maďarsko je nežádoucí, našim úkolem je tvořit předmostí Západu. A protože jsme ve středu Evropy, je toto rozhodnutí zcela proti zájmům Česka a představuje klasické politické lezení do zadku vládnoucím velmocem. Ale čekejte od českých politických mafiánů něco jiného, když na Západě mají všechny nakradené peníze.

Takže máme první a zcela zásadní zahraniční tlak na vládu, aby stavěla jadernou popelnici. A navíc má úředním razítkem udržovat Temelín a hlavně Dukovany v chodu po dvojnásobně dlouhou dobu, než je obvyklé ukončení činnosti JE po třiceti letech. Už nyní jsme montovnou EU a do budoucna máme být i její jadernou popelnicí. Tlak na výstavbu má zásadní charakter. Německo se vymaňuje z područí USA a buduje si vlastní energetickou infrastrukturu. Viz spory o Nord Stream, kde minulý týden vláda SNR definitivně odpálkovala USA a plynovod spustí. A z Německa postupně odchází část amerických okupačních vojsk, které zde byly od 2. světové války, a s nimi pravděpodobně odjede do Polska i část jaderných zbraní.

Německo chce zůstat lídrem i v rozpadající se EU a po jejím rozpadu musí mít vlastní průmyslový a energetický dvorek a koloniální zdroje. Česko je k tomu jako stvořené, tak poslušnou a politicky prodejnou zemi by člověk tak snadno nenašel. A je to za humny. Dukovany dodají podnikatelům laciný proud, který zaplatí nás 99 %, jako občané a jako maloodběratelé. Ideální stav pro jedno procento, obecní lid má zůstat chudý a uctivý k vrchnosti. Pokud jaderná elektrárna funguje, tak, co se týče krátkodobých výrobních nákladů, vyrábí suverénně nejlevnější a nejstabilnější energii. Jenže atomovka nejede hned a její demolici nejde provést bez vedlejších dopadů na celá tisíciletí.

Globální jaderná zlodějna

A nyní pojďme k další kapitole kolonizace Česka, kterou tato stavba spustí. Nejpozději za 10 let skončí všem zahraničním montovnám výhody z investičních pobídek, kdy z nás bývalý ministr Martin Jahn a spol. udělali hlavní montovnu EU. V Česku bude třeba udržet energeticky náročné a ekologicky nevýhodné montovny a otroci v nich pracující nesmí dostat přidáno na platě. Jistěže inovační cyklus montoven pojede dál, ale v koloniálním vzoru. Jediná zásadní pobídka, kromě zaručených nízkých platů, je laciná energie. Suroviny si doveze a polotovary odveze kolonizátor, u nás proto nezaplatí daně za hotový výrobek. Výroba v kolonii nesmí nic stát, to je neoliberální forma koloniálního kapitalismu. Nyní je jasné, co znamená "rozvoj" jaderné energie. V kolonii se bude do vyčerpání materiálních a tzv. "lidských" zdrojů opakovat destruktivní koloběh výrob, které nikdo nechce mít z různých důvodů doma.

V tomto případě je jasné, že čeští miliardáři táhnou za jeden provaz s německými a EU-kolonizátory. Logika kolonie má jasně daný vzor exploatace už po staletí. Nejprve zkorumpujete místní vládce, pak seberete suroviny, pak zotročíte místní obyvatele, pak jim vnutíte západní korálky a spotřební svinstvo u nás prodávané v supermarketech. Nakonec je zatáhnete do vlastních imperiálních válek. Klíčem je vytvoření totální závislosti na mateřské kolonizující zemi, viz praxi britské Východoindické společnosti.

Klíč od stavěných bloků JE budou mít zahraniční společnosti, kterým patří technologie a zajišťují provoz. Už teď všichni vykřikují, že jediného spolehlivě vyzkoušeného dodavatele nemohou pustit do soutěže, protože je politicky nespolehlivý. Bezpečnost budoucí JE už teď ohrožuje ideologické kritérium. Tak proč ten nesmysl máme stavět, když už na začátku děláme kompromisy ohledně ceny a bezpečnosti? Západ zahájil studenou válku proti Rusku a Číně, protože odmítli hegemonii západních oligarchů a tvrdí, že jim bohatě stačí jejich vlastní. A přímo v předpolí budoucího válečného konfliktu si necháme budovat od kolonizačních mocností jaderný zámek k našim vlastním dveřím od domu. Klíče od české energetiky odevzdáme cizím mocnostem, jako jsme jim odevzdali naše banky a naše platební karty. To je opravdu racionální politika korporátně-fašistického jednoho procenta, které má globální charakter a nemá vlast. Ale pro nás, 99 % občanů žijících v tomto státě, je to opravdový průšvih.

Česká jaderná zlodějna

Stavba dálnic zhruba od roku 2000 už měla jednoznačně kriminální charakter, viz náš článek Být služebníkem občanů, nikoliv korporací. Velké zlodějny byly Klausem amnestovány, za tragédii ve Studénce nebyl v prvním kole nikdo odsouzen. Miliardářům v zahraničním žoldu a českým privatizačním mafiánům patří stát ekonomicky a politicky.

Beztrestnost je základ energetického a stavebního podnikání ve velkém, viz případ solárních baronů v energetice a osud Aleny Vitáskové z ERÚ. Mimochodem, ve výše uvedených dokumentech Státní energetické koncepce ČR je napsáno, že tento vládní a do jisté míry nezávislý úřad je třeba postavit pod vyšší dozor. Je to stejné, jako když zrušíte kvůli "volné soutěži" a "nadbytečným nákladům" všechny kontrolní mechanismy státu a hygienu k tomu. Beztrestní a nekontrolovaní mafiáni jsou v Česku jako na koni a potřebují betonovat za naše daně. Neoliberální budování atomovky a posílání faktur jde prodlužovat prakticky donekonečna. Podívejte se na probíhající stavbu finského Olkiluoto 3. Stavba zahájena 2005, plánované dokončení 2010, nejpravděpodobnější termín zahájení provozu po všech průtazích je rok 2021. Ideální stav pro plundrování státní kasy.

Atomovku musíte dělat o trochu kvalitněji než české dálnice, které se po 10 letech nejspíš propadnou i s mosty. Ale zato ji můžete stavět celou generaci a posílat faktury. Zakázky nelze ověřit co do rozsahu vykonané práce, protože jsou skryté v balíku zahraničního dodavatele stavby. A tím se dostáváme k dalšímu bodu, což je skrytá militarizace a fašizace státu. Stavba atomovky znamená, že můžeme být cílem teroristického útoku s fatálními následky. USA po výměně vlády na Slovensku asi dostane vojenskou základnu na Sliači. NATO začne v Polsku a na Slovensku budovat militaristické předmostí pro nástup na Rusko. Napoleon a Hitler to úplně nezvládli, tak do toho půjdeme znova. Přímá válka není nejbližších letech realistická, protože z ruských strategických zbraní jde strach a mají za zády spojenectví s Čínou. Západ už de facto strategicky prohrál, protože ruská převaha v nových zbraních je jasná. A během 10 let Čína pod ochranným jaderným deštníkem Ruska vojensky předežene Spojené státy.

A za těchto okolností jde Západ do studené války s oběma mocnostmi? Proč? Ne kvůli válce samotné. Tu jedno procento transatlantických globalistů teď nechce, protože ji nemůže vyhrát ani teoreticky. Putin jim jasně řekl, že pokud zaútočí na Rusko jako první, tak transatlantické jedno promile nepřežije ani ve svých speciálně upravených krytech. Ale je třeba militarizovat státy kvůli nekontrolovaným nákladům na zbrojení a kvůli kontrole vzpurného obyvatelstva. Je třeba se zakopat v těch dobytých državách, které má západní jedno procento k dispozici. Víc kolonií už nebude, po ztrátě Jelcinova Ruska a roztržce s Čínou je konec. To je v současném světě jasně vidět, zejména na Blízkém východě, v Africe a v Asii. Odcházející impérium musí zpřísnit kontrolu nad obyvatelstvem, v koloniích i doma. Viz koronavirová katastrofa a nepokoje v USA, které s úpadkem impéria postupně přejdou od rasových střetů k sociálním. Třídní boj a sociální nepokoje už mají úplně jinou povahu, než jedním procentem řízené "barevné revoluce", kde se celý vesmír točí kolem barvy pleti a záchodu pro neexistující třetí pohlaví.

A nyní k roli nových jaderných bloků postavených u nás pro cizí zájmy. Tato velmi choulostivá a strategická investice cizích mocností vytvoří zásadní mocenskou páku na českou vládu. Ta jedná naprosto hloupě a proti českým národním zájmům. Místo diverzifikace energetických zdrojů až na lokální úroveň, jako to dělají Němci, česká oligarchie odevzdá klíč od české energetické suverenity do rukou cizí jaderné lobby. Zásadní problém je s centralizací výroby energie, která půjde kompletně pod cizí kontrolu. A cizí mocnosti v zájmu ochrany bezpečnosti českých obyvatel mohou vládě nařídit různé kroky pro to, aby přísun energie na Západ nebyl ohrožen. Jistěže za tuto zradu českých zájmů zdejší jedno procento mafiánů spokojeně dožije u jaderné popelnice, a poté řekne jen "po nás potopa". A jejich milá děcka provádějící showbusiness v nacionální politice, ta budou mít slušně vystaráno.

Jaderná elektrárna pod cizí kontrolou se politicky podobá cizí vojenská základně. Mít a nemít v cizí zemi vlastní atomovku je stejný rozdíl, jako když jste americký velvyslanec v Praze se základnou a bez základny. Kvůli privatizaci zdravotnictví jste mohl jen zvedat telefon a volat lidi na koberec. Jenže komu toto velkohubé divadlo nesedělo, tak šel domů a dělal si, co sám chtěl.

Jiná situace nastane, pokud v cizí zemi zřídíte vlastní vojenskou základnu, která navíc nepodléhá zákonům dané země. Pak vydíráte přímo a kolonie funguje podobně, jako dnešní Ukrajina za Bidena seniora a juniora. Stavba jaderné elektrárny de facto znamená, že si na našem území pro zájmy cizí mocností budujeme jaderný provoz, který má podobný charakter, jako mají vojenské základny. A je zbytečné připomínat, že životnost JE při případném jaderném útoku Západu na Rusko bude po odvetné akci Rusů tak 20 minut. Jestliže se někdo hrne do studené války, tak by si také měl počítat, co ho to bude stát.

Závěr

Budování jaderných elektráren je naprostý nesmysl z několika důvodů. Minulý díl ukázal ekonomické důvody této imperiální stavby. Ale ve skutečnosti bude mít pro korporátně-fašistický systém jednoho procenta transatlantických globalistů tato stavba smysl i tehdy, pokud by nikdy nebyla dokončena a spuštěna. Tak to shrňme.

  • Betonujeme, utrácíme a tunelujeme státní rozpočet. Tím jsme občany zatížili další nepřímou daní, se kterou radostně souhlasí, protože jsme jim to mediálně nalili do hlavy. A tyto peníze nepůjdou na školství, důchody a zdravotní systém. Tím se zásadně oslabí pozice a autorita státu na úkor korporací. A to je dobře, jak říkají modré straky, protože čím méně státu, tím více jednoho procenta.
  • Odevzdáme suverenitu nad vlastní energetikou cizím mocnostem. Německo dělá přesně opačnou politiku a proto potřebuje energetickou kolonii v Česku společně s montovnami. I když od nás nevyveze ani kilowattu navíc, jejich montovny tuto energii lacino spotřebují zde.
  • Spustíme už opravdu začarovaný cyklus popelnicové koloniální výroby. Laciná energie sem natáhne všechny svinské výroby EU, které nikdo rozumný nechce mít doma.
  • Dokončíme politickou kontrolu nad obyvatelstvem, protože kolaborující politická a ekonomická mafie Česka se spojí kvůli ochraně vlastních zájmů s cizími mocnostmi. To už teď dokazuje manipulací ekonomických a dalších ukazatelů ohledně dostavby Dukovan. Normálně se tomu říká vlastizrada. Ale v tomto zajímavém případě mafiánskou vládu podporují i hloupí čeští nacionalisté, kteří si myslí, že podporou jádra zachraňují vlast.
  • Přechodem na centrální produkci energie kontrolovanou za zahraničí skončí na dlouhou dobu jakýkoliv pokus o skutečnou demokratizaci země. Žebrák ani ekonomický otrok není svobodný.
  • Regionální ekonomika potřebuje vlastní nezávislé zdroje, aby se vymanila z globálního monopolu jednoho korporátního promile, které ovládá celosvětový tok surovin a energií. Tematické číslo Energetické křižovatky z roku 2014 má k tomu klíčový článek o energetické soběstačnosti a politické svobodě.
  • Jedno procento oligarchů chce jadernou energii proto, abychom zůstali v blaženém stavu, kdy otročíme pro cizí zájmy a jsme přitom úplně spokojeni, alespoň podle mínění prodejných korporátních médií. Nezávislost dnes znamená především a zásadně energetickou nezávislost. Německo kvůli tomu nyní jde do přímého konfliktu se Spojenými státy. Tato země odcházející svazačky Merkelové si nechce nechat prohrát budoucnost. Němci jsou od války politickou a vojenskou kolonií USA, ale ekonomicky se poprvé hledí osamostatnit. A v tom případě potřebují mít vlastní kolonii, to je jasné.


Čeští političtí a ekonomičtí mopslíci mají tradičně vůči mocnostem naprosto devótní postoj a za nějakou tu mizernou miliardu zradí bez mrknutí oka jakékoliv národní zájmy. My z normálních 99 procent občanů, bychom měli myslet i na zadní kolečka. Jedno procento ve svém bohatě placeném volném čase totiž nedělá nic jiného, než že myslí na svá vlastní jednoprocentní kolečka. Korporátní a vládní manipulace zdejší miliardářské elity je toho jasným důkazem. S neoliberálními českými loupežníky se od 90. let vracíme hluboko do středověku. Jak je známo, Slawe ist Sklave. Tehdy zdejší Slované bojovali mezi sebou a mocensky vítězní warlords prodávali dlužníky a zajatce do otroctví v Rajchu. Čeští Slované pak jako otroci budovali mezi 7. až 10. stoletím n.l. rozpadlá říšská města na německé části Římského valu. Tím vzniklo spojení mezi Slovanem a otrokem prakticky ve všech jazycích Evropy.

Připadá vám to tak nějak povědomé? Čína tak hloupá nebyla, odmítla Washingtonský konsensus, šla po rozpadu východního vlastní komunistickou cestou a dnes se postupně stává hlavní ekonomickou velmocí. Korporátní fašismus je nebezpečný kvůli škodám, které nejsou přímo vidět. Hypotéční zadlužení země v dalších generacích prostřednictvím nesmyslné stavby jaderných bloků je typický příklad skryté kolonizace země pro elity jednoho procenta. Kolonizace bohužel znamená i fašizaci státu prováděnou korporacemi, které ovládají zkorumpované politiky. Chápu, že zdejším oligarchům a mafiánům nestačí rozkrást zemi jen v jejich generaci. Ale co je moc, to je moc.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 500 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!