Naše ministryně současné vlády, Černochová, se vyslovila pro vystoupení České republiky z OSN. Někdo by řekl, že Černochová je mešuge, prostě se zbláznila, šplouchá jí na maják, přeskočilo jí a nebo je nějak dlouhodobě postižená hysterií či je přímo histrionskou osobností (sklon k dramatizaci banálních konfliktů, přehnaná teatrálnost (histrión = herec), citové vydírání, manipulace s lidmi a neadekvátní afektivita). Každopádně nejde o její ojedinělou podivnou reakci, což by svědčilo buď o recidivě vlivu nám neznámých látek, nepravidelně užívaných nebo o nějaké hlubší psychické poruše. Černochová prohlásila :

Stydím se za OSN. Dle mého názoru - nemá ČR - v organizaci, která fandí teroristům a nerespektuje základní právo na sebeobranu, co pohledávat. Vystupme.


V minulosti se tato dáma vyjadřovala takto:

Šovinistická prasátečka….. Pan Balšínek zřejmě trpí obsesí Černochovou a měli by mu změnit medikaci. A tohle si říká “novináři”?🤷🏼‍♀️ I bez zvuku vypadají jako parta vylitejch impotentů, co si cvrnknou do trenek jenom při představě, že někdo vezme na výlet právě je. Nevezme, kluci.


Tato prohlášení ve veřejném prostoru ukazují na pozitivní trend, kdy mužskou hrubost spolehlivě nahradí ta ženská. Jenomže není vyloučeno, že Černochová v kokainu ani jiných dobrotách „nejede“ a jenom se bije jako lvice za stát Izrael, přičemž občas zapomene, že není ministryní izraelské vlády, ale té české.

Oč tedy šlo? Opravdu OSN podporuje teroristy, jak tvrdí Černochová? Nebo jde o šíření poplašné zprávy? Nebo, že by zakročilo ministerstvo pravdy proti dezinformacím? Možná se Černochová dostane na blacklist pro šíření dezinformací a bude pranýřována jako odpůrce OSN a EU (mnohé státy EU nehlasovaly stejně jako stát Izrael a Česká republika, což je skandál a důkaz o podpoře terorismu - to dá rozum Černochové)

Schválený dokument není zrovna prezentován v českých médiích, najdete jej ZDE

Co se tam mimo jiné přibližně píše?

Desáté mimořádné zasedání
Bod programu:

Ilegální izraelské akce v okupovaném východním Jeruzalémě a ve zbytku okupovaného palestinského území

Valné shromáždění…
Připomínajíce rezoluce Rady bezpečnosti o ochraně civilního obyvatelstva v ozbrojených konfliktech, včetně dětí...
Vyjadřuje vážné znepokojení nad poslední eskalací násilí od 7. října 2023 a vážné zhoršení situace v regionu, zejména v pásmu Gazy a zbytku okupovaného palestinského území, včetně východního Jeruzaléma a v Izraeli, odsuzuje všechny násilné činy zaměřené na palestinské a izraelské civilisty, včetně všech teroristických činů a nerozlišujících útoků, jakož i všech činů provokace, podněcování a ničení.
Připomíná, že je třeba dodržovat zásady rozlišování, nutnosti, přiměřenosti a opatrnosti při vedení nepřátelských akcí, zdůrazňuje, že civilisté musí být chráněni v souladu s mezinárodním humanitárním právem a mezinárodním právem v oblasti lidských práv a s politováním v tomto ohledu lituje těžkých civilních obětí a rozsáhlého ničení...
1. Vyzývá k okamžitému, trvalému a trvalému vedení humanitárního příměří
k zastavení nepřátelství;
3. Také požaduje okamžité, nepřetržité, dostatečné a nerušené poskytování základního zboží a služeb civilistům v celém pásmu Gazy, včetně mimo jiné vody, potravin, lékařského materiálu, paliva a elektřiny, zdůrazňuje, že podle mezinárodního humanitárního práva je nezbytné zajistit aby civilisté nebyli zbaveni předmětů nezbytných pro jejich přežití;
4. Vyzývá k okamžité, úplné, trvalé, bezpečné a neomezené humanitární pomoci, přístup pro Agenturu OSN pro pomoc a práci pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě a další humanitární agentury OSN a jejich implementace partnerů, Mezinárodního výboru Červeného kříže a všech ostatních humanitárních organizací, organizace prosazující humanitární zásady a poskytující naléhavou pomoc civilistům v pásmu Gazy, podporuje zřízení humanitárních koridorů a další iniciativy usnadňující dodávky humanitární pomoci civilistům a vítá úsilí v tomto ohledu;
5. Vyzývá také ke zrušení rozkazu Izraelem, okupační mocností, pro palestinské civilisty a zaměstnance Organizace spojených národů, jakož i pro humanitární a lékařské účely dělníků, evakuovat všechny oblasti v pásmu Gazy severně od Wadi Gaza a přemístit se do jižní Gazy, připomíná a znovu opakuje, že civilisté jsou chráněni podle mezinárodní humanitárního práva a měli by dostávat humanitární pomoc, ať jsou kdekoli, a znovu opakuje, že je třeba přijmout vhodná opatření k zajištění bezpečnosti a dobrých životních podmínek civilistům, zejména dětem, a jejich ochraně a umožnění jejich bezpečí;
6. Důrazně odmítá jakékoli pokusy o nucený přesun palestinských civilistů;
7. Vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech civilistů, kteří jsou nezákonně drženi v zajetí, vyžaduje jejich bezpečnost a humánní zacházení v souladu s mezinárodním právem;
10. Zdůrazňuje také potřebu urychleně vytvořit mechanismus, který zajistí ochranu palestinského civilního obyvatelstva v souladu s mezinárodním právem a příslušné rezoluce Organizace spojených národů;
13. Znovu potvrzuje, že spravedlivé a trvalé řešení izraelsko-palestinského konfliktu; lze dosáhnout pouze mírovými prostředky na základě příslušných OSN rezolucí a v souladu s mezinárodním právem a na základě řešení dvou států;


Tuto rezoluci předložilo původně Jordánsko, Kanada navrhovala následující pozměňovací návrh ZDE:

Desáté mimořádné zasedání
Bod programu:

Ilegální izraelské akce v okupovaném východním Jeruzalémě a ve zbytku okupovaného palestinského území

….
Za odstavec 1 vložit:

(Valné shromáždění…) Jednoznačně odmítá a odsuzuje teroristické útoky Hamasu, ke kterým došlo v Izraeli od 7. října 2023 a braní rukojmích, a požaduje bezpečnost a humánní zacházení s rukojmími v souladu s mezinárodním právem a vyzývá k jejich okamžitému a bezpodmínečnému propuštění;


Na tento návrh odpověděl např. vážený zástupce Pákistánu argumentem, že násilí nezačalo 7. října, ale okupací palestinských území. Návrat rukojmí je žádoucí nejen těch izraelských, ale i těch vězněným Izraelem. Podle zástupce Pákistánu jsou dvě spravedlivé možnosti. Jmenovat obě strany konfliktu nebo žádnou s tím, že pokud kanadská strana doplní text i o apel a odsouzení Izraele je možné v textu pojmenovat obě strany konfliktu. K tomu nedošlo a bylo přistoupeno k hlasování o pozměňovacím návrhu tak, jak byl podán.

Pro pozm. návrh Kanady hlasovalo 88 zemí, proti 55 a 23 se zdrželo hlasování.
K souhlasu je třeba 2/3 většina přítomných a hlasujících. V tomto případě by bylo třeba hlasování 96 zemí pro pozměňovací návrh; ten tedy nebyl přijat potřebnou dvoutřetinovou většinou.

Nakonec byla schválena původní rezoluce poměrem 121 pro, 14 proti (včetně České republiky), 44 se zdrželo. __Dvoutřetinová většina (90) byla v tomto případě pohodlně dosažena.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!