Z hlediska mnou preferované a mnohokrát popsané politické filosofie Deep state se nyní dramaticky urychlil přechod od režimu korporátního fašismu k režimu globální chobotnice zvané Deep state. Jednoduše řečeno, vůbec nejde o kovid, ale o ovládnutí společnosti v rámci totální mobilizace. Babišův korporátní fašismus už máme při závodu ke dnu za sebou. Ten byl zajímavý tím, že potřeboval základnu sociálně spokojených voličů jako za nástupu hitlerovského nacismu k moci skrze demokratické volby v Německu, nebo za Mussoliniho systému sociálně demokratického fašismu.

V systému korporátního fašismu vedete proxy války mimo své území. Imperiální zisk vytvořený plundrováním území a zdrojů pak v rámci ekonomie prokapávání (trickle-down economy) velmi opatrně a velmi pomalu předáváte od jednoho promile směrem k 99 procentům občanů. To dnes už nejde, protože v novém systému velmocí se už Západ nedostane k žádným velkým zdrojům na plundrování. Viz trojdílnou sérii Kovid a globalizační agenda. Jak tedy vypadá kovidová agenda v rámci Deep state?

Globální chobotnice a kovid

Filosof typu Sokrata má v době všeobecného zmatení, lží a manipulací hledat pravdu a oddělit ji od lži. Pak je to už jak pro blbé, protože na jedné hromádce je demagogická lež sofistů a na druhé je argumentačně zdůvodněná pravda milovníků moudrosti. Problém ale je v tom, jak mluvit o budoucnosti, která nenastala, protože ta není z podstaty věci určitelná. Podle Aristotela platí, že spekulace ohledně budoucí námořní bitvy nemají smysl. Co ale má smysl, to je popis Patočkových "sil dne a noci" z díla Kacířské eseje, které pojednává neosobní síly skryté za totální mobilizací pro mír, dnes pro kovidem ohrožené zdraví populace.

Korporace jako hlavní a viditelné síly dne nyní onálepkovaly občany jako tzv. "lidské zdroje". V rámci systému Deep state neexistuje "člověk" nebo "lidská bytost", ale "lidský zdroj". Korporátní fašismus ještě měl "voliče" a "vojáky", což jsou teoreticky nahlížené lidské bytosti. Vítězstvím jednorozměrného instrumentálního rozumu (viz Marcusův Jednorozměný člověk) je dán přechod od korporátního fašismu k systému globální chobotnice. Vítězství neosobních sil a trvalého válečného stavu je hezky vidět na problému vnucené vakcinace. Kdo a proč dělá totální Mobilmachung, po němž máme s radostnou myslí naskočit do posledního transportu na věčné očkování? A kam nás tento vlak blažených očkovanců vlastně veze? Kdo je strojvůdcem očkovacího vlaku a kdo tomu dává jízdní řád?

To jsou zajímavé filosofické otázky a naštěstí už máme po nacistické genocidě také intelektuální recept, jak tyto otázky řešit. Filosof Karl Jaspers napsal po Druhé válce malý spis nazvaný Otázka viny. První část definuje druhy viny a odpovídající provinilost. Kriminální vina znamená kriminál, protože se týká porušení platného zákona. Politická vina ukazuje provinění politiků, úředníků a státních zaměstnanců, kteří odpovídají za chod státu na základě delegace moci a různých pravomocí. Trestem je vyloučení z profesionálního politického života a ztráta veřejných funkcí. Morální vina je na úrovni občanů státu a trestem je jejich vlastní svědomí, které je obviňuje z blbosti a zbabělosti. Metafyzická vina se týká příslušnosti k lidskému rodu, protože máme jako lidské bytosti nezadatelnou odpovědnost za lidmi vytvořené zlo ve světě.

Nyní je jasné, že toto rozdělení můžeme bez problémů použít pro očkovací transport. Jeho poslední vlak má odjet na jaře, a to na základě zákonem uloženého povinného očkovaní korporátními experimentálními vakcínami.

Genocida a kovidová chobotnice

Začněme zločinem genocidy, protože tu řešil Norimberský tribunál tresty smrti a zákazem nacistické ideologie a rasistické eugeniky všeho druhu. Jeho legislativa platí v civilizovaných státech dodnes, protože se stala součástí mezinárodního a národního práva. Tzv. "depopulační agenda" na úrovni genocidy a eventuálně prováděná v rámci Deep state se nedá prokázat a je v oblasti spekulací. Znepokojivé jevy ovšem existují a měly by se nestranně zkoumat.

Arendtová při analýze totalitarismu ukázala, že systém dehumanizace a koncentračních táborů vznikl v imperiálních koloniích v Africe. Pak se koncentráky a eugenická depopulace rozšířila do Evropy skrze problém běženců bez státní příslušnosti. Ti tehdy i dnes skončili v koncentrácích jako první v řadě. Za sebe vidím tato důležitá fakta spojená s korporátně prováděnou vakcinací.

  • Využití uprchlíků jako válečných zdrojů po Západem podněcovaných barevných revolucích. I Lukašenko pochopil po Erdoganovi a po Západu, jak se to dělá a k čemu jsou uprchlíci v zimě dobří. Systém proxy-wars a uprchlíků podobného typu běžel od 30. let až do 2. světové války.
  • Tzv. "zábor půdy" (land grab) prováděný nejbohatším jedním promile v rámci Deep state dnes prakticky všude, kde jsou státy zničeny jako například barevně majdanová Ukrajina. Viz souhrnný článek Ukrajinský fašismus a firma Monsanto.
  • V této souvislosti je zajímavá nadace Billa Gatese a jeho hodně podezřelé očkování na obrnu v Africe. To musela na intervenci afrických států po smrti dětí zastavit světová WHO (ZDE).
  • Zábor půdy v Africe už jedno promile dělá úplně veřejně a kontroluje potravinové zdroje pod samozvaným lidumilem, opět zvaným Gates.(ZDE) Gatesova nadace si také přes miliónové dary zavázala většinu hlavních médií (ZDE), jež jsou beztak vlastněny jedním promile.
  • A jak bude vypadat nová země v pojetí šéfa Amazonu, to jsem komentoval ZDE.

Uzavřeme problém genocidy daný skrze agendu tzv. "depopulace". Tato hypotéza není prokázaná dostatečně jasně. Zmíněné jevy mohou být mnohem jednodušeji vyloženy iracionální hrabivostí jednoho promile a skrze teorii sociální psychopatie, která byla vytvořena hned na začátku kapitalismu. Viz třetí díl mého seriálu Kovid a globalizační agenda. Neoliberální kapitalismus velmi prospívá sociálním psychopatům a získali v něm neomezenou moc. Nyní ovládají asi 50 % zdrojů celé planety, což se předtím nepodařilo žádnému impériu. Zatím platí, že Deep state je nejúspěšnější imperiální kolonizátor všech dob. Zda aktivně provádí genocidu skrze depopulaci, to není prokázáno. A protože za tento čin je doživotí nebo tresty smrti, pak by musely být důkazy naprosto jasné. Navíc by se musel sejít mezinárodní tribunál nad korporacemi podobný Norimberskému procesu. To není pravděpodobné, protože korporace si koupily politiky celých států a dnes prakticky ovládají vedení EU.

Kriminální vina kovidové chobotnice

Připusťme hypotetickou možnost, že na korporátní očkování proti kovidu začnou umírat lidé všech věkových kategorií v míře, která převyšuje statistický průměr z předešlých let. A že budeme schopni s vědeckou jistotou rozlišit případy úmrtí na očkování experimentálními vakcínami od jiných příčin smrti. Pokud budou platit oba předpoklady, pak máme na krku kriminální vinu danou ne/úmyslným zabitím tisíců lidí. To není maličkost a znamená léta v kriminále.

Tady je třeba rozlišit hypotetickou kriminální vinu v rámci Deep state do tří rovin, která se týkají korporací v rámci Big Pharma, politiků a zdravotnických funkcionářů na úrovni státu. Dali razítka na použití experimentálních vakcín, nařídili povinné očkování obyvatel, vytvořili vakcinační apartheid a v některých zemích už neočkované dávají do koncentračních táborů. V případě prokázání hypotetické možnosti by šlo o zločinné spiknutí velkého rozsahu. Tak se filosoficky nestranně podívejme na indicie kriminální viny podle výše uvedených skupin.

Big Pharma
Klíčová je tato studie v British Medical Journal (ZDE). Regionální ředitelka výzkumné organizace Ventavia Research Group měla od Pfizeru outsourcovanou třetí fázi testování vakcíny. Nechce nést odpovědnost za následky, proto tento důležitý článek.

  • Společnost Pfizer falšovala údaje, neprováděla dvojitou kontrolu, zaměstnávala nedostatečně vyškolené očkovací pracovníky a zdráhavě sledovala nežádoucí účinky hlášené v klíčové studii fáze III. Zaměstnanci, kteří prováděli kontroly kvality, byli ohromeni množstvím problémů, které nacházeli. Po opakovaném upozornění společnosti Ventavia na tyto problémy regionální ředitelka Brook Jacksonová zaslala e-mailem stížnost americkému úřadu pro potraviny a léčiva (FDA). Ventavia ji téhož dne vyhodila z práce. Jacksonová uvedla v BMJ odkazy desítky interních firemních dokumentů, fotografií, zvukových nahrávek a e-mailů.
  • Jiná důležitá společná studie o vedlejších účincích vakcín je uvedena v prohlášení 57 různých vědců a lékařů z různých zemí (ZDE). Ve třetí a klíčové testovací fázi Pfizeru našli celkem 60 závažných pochybení.
  • Jejich závěry potvrzuje oficiální registr nežádoucích účinků léčiv v USA (VAERS), tady je hlavní tabulka důležitá pro naši analýzu.


  • Klíčové je porovnání celkových vakcín proti chřipce a mrtvých versus korporátní vakcíny a jejich mrtví. Nepoměr bije do očí, viz šedý sloupek normálního chřipkového očkování a stejně vysoká červená čára experimentálních vakcín. Připomeňme, že hlášení do systému VAERS je pro americké lékaře nepovinné a celkem je zachyceno jen 20-30 % vážných případů a asi 1% lehčích případů.
  • Mnozí vysocí představitelé WHO, kteří prováděli po desetiletí program očkování ve světě, jsou zděšeni z tzv. "vakcinace". Viz vyjádření prof. Perroneho (ZDE) a Astrid Stuckelbergergové (A pandemic of lies).


Máme indicie kriminální činnosti spojené s podezřením na problematickou experimentální "vakcínu". Je jistě v zájmu vedoucích představitelů Big Pharma, aby na tyto námitky odborníků odpověděli. Jinak jen posilují podezření z toho, že páchají kriminální činnost. Jistě jim neprospívá, když se zjistilo, že Pfizer vědomě znehodnotil placebo skupinu ve třetí fázi tím, že ji úmyslně naočkoval (ZDE).

Kriminální, popřípadě politická vina politiků a státních úředníků
Nařízení povinného očkování experimentální vakcínou je možná ospravedlnitelné jen v případě, že nám hrozí nějaká nakažlivá a přímo smrtelná nemoc. Zatím se ukazuje, že další mutace kovidu jsou stále méně smrtelné. Vědci už žertují o tom, že Omikron je lepší než Pfizer, protože není smrtelný. Po prodělání Omikronem vzniká lepší imunita proti kovidu než u očkovaných (ZDE). Vakcíny mají proti Omikronu účinnost jen okolo 20 % (ZDE). Připomínáme, že podle WHO nemá jít do oběhu vakcína, která má účinnost nižší než 50 %. Takže zavedení povinného očkování a nuceného očkování dětí, kovid pasy atd. jsou v této situaci naprosto neospravedlnitelné. Proti stigmatizaci neočkovaných se jasně postavil článek hlavního lékařského časopisu Lancet (ZDE).

Navíc je z dat jasné, že v rozmezí týdnů až měsíců po očkování naskakuje znepokojivá vlna úmrtí, která zatím nemají oficiální vysvětlení. To je konstatováno ve statických datech z Velké Británie, Holandska, Německa, Izraele a dalších zemí. Tyto země tedy potvrzují výše uvedenou statistiku VAERS z USA.

Odpovědí politiků na výše uvedená data je represe, zatajování, prokázané lhaní a příprava vakcinačního povinného EU-transportu na jaře. Znamená to, že politikové sledují "systém Pfizer" s tím, že musí zmizet referenční skupina občanů s přirozenou imunitou? Už teď v zemích proočkovaných na více než 70 % leží ve špitálech většina očkovaných. My toho stavu dosáhneme někdy na jaře. Pokud se prokáže kriminální spolčení politiků a vyšších státních úředníků s korporacemi Big Pharma a současně se nepochybně prokáže, že na povinné očkování se umíralo, pak jde o kriminální vinu. Kdo dal razítko, ten nese odpovědnost, v každém případě alespoň politickou.

Politická, popřípadě morální vina lékařů a občanů

Tady je to jasné, protože tu neseme všichni jako občané státu. Ale jasně je třeba určit profesní selhání lékařů a zdravotnického personálu. To platí v případě, že se prokáže výše uvedená kriminální a politická vina předchozích skupin. Je to logické, protože v nemocnicích neléčí zedníci, ale lékaři a další zdravotnický personál. Pokud měli data a nic neřekli, nesou politickou vinu. V případě Francie je už jasné, že podle oficiálních dat ATIH z roku 2020 představovali kovidoví pacienti celkem 3,7 % aktivity nemocnic, viz celkovou analýzu i s reanimacemi a statistikami (ZDE). Z hlediska Jaspersem určené a soudně prokázané kriminální či politické viny hrozí lékařům a funkcionářům ve zdravotnictví zákaz výkonu povolání za zrazení lékařské přísahy. Pokud jen tušili a zbaběle plnili rozkazy, pak se odpovídají "pouze" vlastnímu svědomí.

Do politické odpovědnosti bych také zahrnul církevní hierarchii, která svou zbabělostí a mlčením prodala vlastní věřící. Pokud se prokáže kriminální vina uvedená výše, pak nesou politickou vinu a měli by rezignovat na své hierarchické funkce. Nestarali se o své ovce jako dobří pastýři a kolaborovali s režimem, který nese kriminální vinu.

Totéž platí pro všechny občany státu z hlediska morální viny. Pokud neplnili svou občanskou povinnost a neprotestovali nějakým efektivním způsobem proti omezení občanských svobod a zavedení kovidového apartheidu, pak nesou morální odpovědnost. Viz například petice Přirozená imunita není na prodej.

Metafyzická vina intelektuálů a filosofů

Pro jejich hloupost, popřípadě zbabělost a mlčení není a nikdy nemůže být omluvy, to je doufám jasné.

Závěr

Nyní je jasné, proč ten spěch a tlak na jarní "konečné řešení" v očkovacím transportu. Z hlediska instrumentálního rozumu je objektivně nutné, aby referenční skupina neočkovaných zmizela ze světa. Totální mobilizace musí podle stejné logiky zakrýt předešlé druhy kriminální, politické a morální viny. V prvním případě je to na dlouholetý kriminál, ve druhém případě na zákaz veřejné činnosti, ve třetím případě na zpytování svědomí a dlouholetý a namáhavý boj za skutečnou demokracii. Pokud nás má Deep state vést podle minulých zkušeností Evropy na frontu ke Stalingradu a Pekingu, pak ovšem už nemůže couvnout. A pokud se prokáže, že se začala vést válka v zastoupení (proxy war) proti vlastnímu obyvatelstvu, tak půjde opravdu o hodně.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!