Za normálních okolností by mě nic nepřimělo studovat Istanbulskou úmluvu, něco tak zbytečného, jenže jsem v rádiu slyšel diskusi senátora Canovem a exdisidentky Hany Marvanové. Senátor řekl, že nehlasoval pro Istanbulskou úmluvu, jelikož „gender“. A s tím on nechce mít nic společného. Marvanová řekla, že s genderem nemá Úmluva nic společného. Slyšet můžete ZDE.

Takže kdo tu tak bezostyšně lže? Nebo hlasují a přou se o něčem, co vůbec nejen nečetli, ale nevědí, o čem to je? Senátor tvrdí statisícům posluchačů, že gender, a Marvanová, že gender nic.

Gender? Gender!

Tak jsem si našel příslušný text a gender je tam zeshora dolů a zleva doprava a zprava doleva. Takže jak se říká, když něco vypadá jako kachna a chodí to jako kachna, tak to asi bude kachna. Když to vypadá, že Marvanová lže, tak to asi bude etalon pravdy tahle Marvanová. Už jsme tak vychovaní. Vypadá, že lže a přitom mluví pravdu. Říkali to v televizi a předvolební kampani. Tak to musí být pravda. Rčení o kachně už neplatí, zrušili jsme. A tak je to s našimi médii, tak je to s našimi politiky, tak je to s naší svobodnou demokratickou prolhanou společností. To nevadí, budeme je volit, dokud to půjde. Svoboda se nám smrskla do svobody volby mezi lhářem a podvodníkem. Už se chystá, že nám s tím pomohou až v zámoří. Lháře a podvodníky budeme moci volit i korespondenčně. Hurá. To už ovšem lidská práva sahají až do nebes. Český ráj to na pohled.

Co tam tedy je?

Ve 28stránkovém dokumentu Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí je slovo „gender“ zmíněno 20krát. Paní Marvanová-Kordová nelže, jen si nevšimla. Jednou to přehlédla. A pak ještě 19krát. To nic.

A proč ten humbuk? Signatářské státy se mj. zavazují podporovat “neziskové organizace“ provádějící monitoring a osvětu. Takže to bude i tak trochu dobrý džob, tyhle neziskovky. Ty jsou zatraceně ziskové – ovšem pro někoho. Tak to na světě chodí. A tak státy se zavazují, že

- podniknou nezbytná opatření pro podporu sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů s cílem vymýtit ..., tradice a další praktiky, jež jsou založeny ...na stereotypním pojímání rolí žen a mužů.
- podniknou kroky k tomu, aby ve formálních osnovách na všech úrovních vzdělávání existoval materiál k tématům, jako je rovnoprávnost žen a mužů, nestereotypní genderové role,….
- učiní nezbytná legislativní i jiná opatření pro zavedení __genderově citlivých postupů a
podpůrných služeb a genderových vodítek při přijímání uchazečů o azyl, __včetně
rozhodování, zda udělit status uprchlíka či požádat o mezinárodní ochranu.
- mezinárodní Expertní skupina pro potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (dále v textu “GREVIO”) bude monitorovat naplňování této úmluvy stranami. Členové GREVIO a další členové delegací konající návštěvu v jednotlivých zemích, v souladu s článkem 68, odstavce 9 a 14, budou požívat privilegií a imunity stanovené v dodatku této úmluvy.


Na tradice se můžeme vykašlat, máme tu mládež novou, mládež Pirátovou. Máme tu novodobé Mičuriny, tentokrát nepůsobící v zemědělství, ale v antropologii, psychologii, filozofii a dalších vědních oborech našeho zkorumpovaného plzeňského školství. Pýcha předchází pád, praví moudrost. A jak velká to musí být pýcha, když šmahem hodlá rušit tradice, zavádět gender pojmy a volitelnost pohlaví? Vyrábí se nám před očima „nový člověk“. Ani muž ani žena, chvíli tak a jindy onak. Atomizovaná společnost se bude ještě dělit na další částice. Vize nového člověka už byla vizualizována, mrkněte ZDE.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!