Jako první v Česku jsme přinesli informaci o švýcarské iniciativě Vollgeld (Ve Švýcarsku se chystá revoluční občanské referendum o měně). Pokud by byla tato iniciativa úspěšná, znamenala skutečnou revoluci monetárního systému ve Švýcarsku. Jistě by netrvalo dlouho a začali by totéž požadovat i občané v jiných státech Evropy.

Sběr podpisů, kterých je potřeba v první fázi získat 100.000, byl zahájen 3. června 2014 a symbolem odporu proti zotročení občanů a boje za skutečnou svobodu a demokracii se staly dvě postavičky: Helvetia a Wilhelm Tell. Jenom během prvního týdne se podepsalo 68.000 občanů a prozatím se podařilo vybrat 200 tisíc švýcarských franků, pro úspěšnost iniciativy je však zapotřebí získat 500 tisíc franků, a to při značném nasazení dobrovolnické práce. Podrobné informace najdete na stránkách Vollgeldiniziative.ch.

Zatím nevypadají šance špatně. Na otázku deníku Tagesanzeiger: „Má iniciativa Vollgeld vaši podporu u urny v referendu?“ odpovědělo při dotazníkové akci 58 % dotazovaných kladně, proti bylo 31 % a 11 % ještě není rozhodnuto. Většina je tedy pro myšlenku, že pouze nezávislá národní banka má právo vydávat veškerou měnu do oběhu, nikoliv jenom bankovky a mince. Ty beztak tvoří jen 10 % všech obíhajících peněz ve Švýcarsku. Šance na úspěch je realistická.

Dokonce se už ani mainstreamová média nemohou popřít tvrdá fakta. Politika centrálních bank žene celé státy do turbulencí překonávající všechny minulé excesy. Viz článek významného komentátora Martina Wolfa ve Financial Times pod názvem Strip private banks of their power to create money. Nebo se podívejte na komentář k Martinu Wolfovi na youtube.

::::

I vcelku zprofanovaný deník jako je rakouský Standard, se opatrně článkem svého šéfredaktora Erica Freye zmiňuje, že „nový finanční systém by snad byl zapotřebí“ a tématu Vollgeld, neboli plnohodnotných peněz, se přestal vyhýbat.

Je jasné, že švýcarští aktivisté budou čelit značnému odporu. Čím více lidí však bude ohroženo díky současné politice centrálních bankéřů, kteří jsou ve skutečnosti plně oddáni privátním zájmům nadnárodních bankovních korporací, tím více bude padat informační kampaň na úrodnou půdu. Čím dříve občané pochopí, že současný systém neumožňuje skutečnou demokracii, že vede ke krizím, k válkám a ke znehodnocování výsledků práce poctivých lidí, tím rychleji dojde ke změně.

Konkrétní technické problémy při nastavení nového systému jistě nastanou a bude zapotřebí hodně tvrdé práce při řešení logistické realizace přechodu. Každá změna systému přináší s sebou překážky a je potřeba s nimi počítat, změny by měly být nejdříve testovány a dopady objektivně vyhodnocovány.

V každém případě současný systém přináší rozklad celé západní civilizace. Uvidíme, jaký systém hodlají nastavit země BRICS. Zda budou kopírovat to, co je již v západních zemích neudržitelné, a nastaví bankovní systém poučeni z chyb západního okruhu, zcela jinak. Podle agresivity ruské Sberbanky, která se chystá mohutně expandovat i v Německu, to zatím na etické bankovnictví nového věku nevypadá. Nám se však vyplatí sledovat, jak budou postupovat Švýcaři a držet jim palce.